Alle avdelinger og aktiviteter som foregår ved Evangeliesenteret i Porsgrunn kan nå glede seg over mye bedre arbeidsvilkår etter at den gamle bruktbutikken er pusset opp og gjenåpnet for kontaktsenteret og møtevirksomhet. 

Tekst: Terje Kingsrød
Foto: Corneliu Rusu 

Kontaktsenteret flyttet fra et lite, trangt og lavt kjellerlokale i Sverresgate 4 til vesentlig bedre plass i Jernbanegata 7. Nyvinningen har blitt mulig fordi lokale aktører har gitt betydelig med materialer og flere frivillige har gjort jobben.

Dugnad

Det er en opplagt og energisk Odd Arvid Stykket som tar oss imot og viser oss rundt i de nyoppussede lokalene da vi kommer to timer før selve åpningsmøte starter. Han er prosjektansvarlig og bestyrer for kontaktsenteret her i Porsgrunn og er en av dem som har bidratt med praktisk arbeid for å få lokalet ferdig. 

– Vi er fornøyde med resultatet og vi er så ferdige at lokalet fint kan tas i bruk, men som du ser mangler noen lister og dugnaden må fortsette for å få siderommene helt ferdig, sier Odd Arvid i det han setter fram to stoler som skal stramme et sjal eller skjerf som skal symbolisere båndet som skal klippes for å vise at kontaktsenteret nå er åpent.

– Egentlig åpnet vi lokalene allerede til jul med utdeling av mat og arrangement av en julefest for rusavhengige og en julesamling for ansatte og frivillige. Vi har også drevet matutdeling herfra i hele januar, men idag åpnes det offisielt, sier Odd Arvid med begeistret stemme.

Frivillig arbeid

Odd Arvid forteller at hvis det ikke hadde vært for alle de frivillige arbeiderne som bidro ville det tatt lenger tid å bli ferdig. Gustav Nordskag er en av de frivillige. Han er snekker av yrke og har mange års erfaring med  entreprenør-virksomhet. Han er også en tidligere rusavhengig som fikk hjelp ved Evangeliesenteret. Nå kunne han gi sitt bidrag tilbake til Evangeliesenteret for den hjelp han selv hadde fått. Det gledet han seg over.

– Som fagmann har jeg fått noen helt nye erfaringer. Selv om jeg hadde rusproblemer i mange år ble jeg vant til å jobbe etter fagmessig standard. Under oppussingen her lærte jeg fort at mine forventninger til kvalitet og framdrift i arbeidet ikke nødvendigvis er den standaren som frivillige har. Det ble utfordrende for meg, men ikke mer enn at jeg justerte meg og fikk arbeidet til å fungere. Riktignok måtte jeg slå av på noen faglige krav, men jeg oppdaget at resultatene ble gode nok til at jeg kunne akseptere det, forteller Gustav Nordskag.

Stor aktivitet

Evangeliesenteret Porsgrunn er rike på aktiviteter i flere avdelinger. Den mest kjente er Evangeliesenterets hovedinntak – ikke bare i Porsgrunn, men for hele landet. Det er her alle rusavhengige må innom for å gjøre de første registreringer,  sjekke helsetilstand og legge de første planer for en vei tilbake til samfunnet. Derfor har alle som får hjelp på Evangeliesenteret vært en tur i Porsgrunn.

Bruktbutikken, som var i disse lokalene, er flyttet til Skien. ES team, som består av en gruppe med tidligere rusavhengige, har sin base her og forbereder alle sine reiser og framstøt for møter, skoler og fengsler. De ukentlige onsdagsmøtene blir gjennomført her. KRAFT bruker også lokalene. Bortimot hundre personer kan komme innom her i løpet av uka. Derfor er utvidelsen kjærkommen for mange.

Kveldens møte – fullt hus

Åpningsmøtet nærmet seg og folk kom og fylte stolene mens musikerne gjorde sin siste forberedelser før møtet skulle starte. Kveldens taler, daglig leder Trond Palmgren Eriksen, var på plass. Fortsatt kom det folk og flere stoler ble satt inn. Nye folk fylte stolene. Nå var det stuvende fullt og åpningsfesten kunne begynne.