Daglig leder i Evangeliesenteret, Trond Palmgren Eriksen, ønsker at Evangeliesenteret skal være en virksomhet der det gamle blir verdsatt samtidig som det nye elskes fram. 

Tekst: Marit Joys Wigart
Foto: Corneliu Rusu

«Alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen» sier Bibelen i Forkynneren 3. Tider, sesonger, og endring var også et gjennomgående tema under Evangeliesenterets «kick off» for ledere og forkynnere 15. – 16. januar på Østerbo. Blant dem som underviste under inspirasjonsdagene var leder for Pinsebevegelsen i Norge, Øystein Gjerme, daglig leder i Evangeliesenteret, Trond Palmgren Eriksen, bestyrer for Evangeliesentertes inntakssenter, Ole Holmen, aktivitetsleder på Østerbo, Glenn Fossengen, bestyrer for Varna, Ole Sletten, bestyrer for Fjordtun, John Lehre, vedlikeholssansvarlig i Evangeliesenteret, Rolf Pettersson, stevneleder Trond Andersson, og innsamlingsleder, Pål André Joys Wigart. 

I endring

Trond P. Eriksen påpekte at helt siden Evangeliesenteret startet på Roa i 1983 har det skjedd endringer i virksomheten. 

– Vi har blitt påvirket, satt krav til av samfunnet rundt oss, mennesker har kommet og gått, og tider har skiftet. Derfor er det så viktig at vi står på et riktig fundament når endringene kommer, så vi ikke blir redde for hva som skal skje hvis en bestemt person blir borte. Vi trenger å ha tiltro til at Gud er så interessert i arbeidet Evangeliesenteret holder på med at Han sørger for dets vekts og videre utvikling. Jeg takker Gud for at han har mye mer oversikt over morgendagen enn det jeg har, og at han vil la det vokse fram nye mennesker og tjenester som vil forme arbeidet og etterhvert overta, sa Eriksen.

Han fortalte at han er begeistret over de nye dørene Gud åpnet i året som gitt, nye relasjoner som ble knyttet, og nytt samarbeid som spirte fram.

– Vi når nye miljøer og nye mennesker og det gleder jeg meg over. Jeg har tillit til at Gud vil fortsette å åpne nye dører i 2020, selv om jeg foreløpig ikke vet hvilke, og jeg er trygg på at hvis noen dører kanskje lukker seg bak oss, så vil samtidig Gud åpne nye, sa han.

Fundamentet er Jesus

Eriksen snakket om viktigheten av å holde to tanker i hodet samtidig: Respektere og verdsette det som har vært, og samtidig anerkjenne og heie fram det nye som vokser fram i Evangeliesenteret. Eriksen var tydelig på at Guds Ord aldri forandrer seg, men at tider, sesonger, stiler og uttrykk kan forandre seg med tiden. Han henviste til 1. Korinterbrev 3,10: «Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.» 

– Noen har bygd det vi står på i dag, og nå er det vårt ansvar å bygge videre på det, sa Eriksen. 

Han bemerket at Evangeliesenteret er ikke bare kan defineres ut fra slik ting så ut i tidligere tider, men også av det nye som vokser fram i dag. 

– Vi ser for eksempel at unge mennesker kommer inn på Evangeliesenteret og de synger kanskje ikke alltid de gamle sangene, men nye lovsanger. La oss elske det fram, gi dem rom til å tjene Gud slik de er. Det er ikke slik at hvis musikk- eller klesstilen ikke ser helt lik ut som du og jeg er vant med, så kan det ikke lenger kalles Evangeliesenteret. Hvis vi tenker at alt var bedre før og det beste lå bak, så stagnerer vi, advarte Eriksen.

Han minnet om at Gud skaper noe nytt og er i bevegelse, og at vi derfor kan omfavne det nye Gud gjør iblant oss. Med humor og glimt i øyet trakk han fram ulike musikkstiler som et eksempel på et område hvor vi kan støte på mange ulike stiler og hvor det er forskjell på gamle og nye tider.

  Hvis noen vil at jeg skal synge en sang så vet de hva de får, en av de sangene jeg har sunget de siste 30 år, men hvis en yngre gjeng i Evangeliesenteret skal synge og spille på et møte kan det hende de synger helt nye sanger. Det må vi tillate, heie på, og elske fram, sa han. 

Han påpekte at Evangeliesenteret er kjent for kjærlighet, omsorg, raushet, og godhet og at det er nødvendig å bevare dette sinnelaget i møte med fornyelse og nye tider som Evangeliesenteret går i møte.