Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo deler ut mest returmat fra Matsentralen i hele landet, og gir mat til opp til mellom 300 – 700 rusavhengige per åpningsdag. Med covid-19 har rusavhengiges situasjon blitt enda mer kritisk. Likevel foreslår Velferdsetaten å kutte støtten til arbeidet med en halv million. 

Tekst: Marit Joys Wigart
Foto: Stian Ludvigsen 

Tidligere i år søkte Evangeliesenteret Oslo kommune om å få innvilget en støtte på 1,3 millioner, slik som i fjor, for å kunne opprettholde tilbudet til rusavhengige og hjemløse i hovedstaden. I stedet foreslår Velferdsetaten å kutte støtten med en halv million, hvilket reelt sett gjør at kontaktsenteret mister 800 000 kroner fra i fjor. Leder for Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo, Stian Ludvigsen, ble sjokkert da han fikk beskjeden.  

– Jeg tenkte at det var et brutalt budsjettforslag. Her har du en gruppe i samfunnet som befinner seg i en veldig sårbar og vanskelig livssituasjon. I tillegg har situasjonen deres blitt enda verre grunnet covid-19 situasjonen, og midt i den stormen så foreslår man det aller verste man kan gjøre i en slik situasjon, som er å ta fra de som ikke har noen ting. Det er jo helt brutalt. Jeg mener at det er veldig mye som kan prioriteres bort, før man prioriterer bort samfunnets svakeste grupper, sier Ludvigsen, som har ledet kontaktsenteret siden åpningen i 2012. 

Henter mest returmat i Oslo

Kontaktsenteret i Oslo er den aktøren som henter ut mest returmat fra Matsentralen i hele Norge. Mat som ellers ville blitt kastet blir delt ut til de mange hundre gjestene som hver eneste uke stiller seg i kø utenfor kontaktsenteret i Osterhausgate for å få det som kanskje er dagens eneste måltid. Gjestene står gjerne 45 minutter i kø nedover gata for å motta måltidet ved Evangeliesenteret. 

– Alle får en varm middag og en pose full av dagligvarer som varer resten av uka, forteller Ludvigsen. 

Arbeiderne som er i sving ved kontaktsenteret jobber på spreng for å dele ut maten så hurtig som overhodet mulig, for at folk skal slippe den lange ventetiden. De serverer to måltider i minuttet.  

Vil blir umulig 
Ludvigsen forteller at hvis forlaget om kuttet blir gjennomført, vil det gjøre umulig for kontaktsenteret å drive arbeidet i samme utstrekning som i dag. 

– Med et slikt kutt vil vi ikke klare å opprettholde tilbudet slik det er per i dag. Selv om vi får maten gratis er det mye annet som koster penger, blant annet frakt og logistikk. Da vil vi ikke klare det, sier han.