– Evangeliesenteret er en av de viktigste virksomhetene for Pinsebevegelsen i Norge. 

Tekst: Marit Joys Wigart
Foto: Evangeliesenteret 

Det sa Øystein Gjerme, leder for Pinsebevegelsen i Norge, under kick off for Evangeliesentertets ledere og forkynnere på Østerbo 15. – 16. januar. Gjerme er også, sammen med sin kone Gina, pastor og grunnlegger for menigheten Salt Bergenskirken i Bergen, som i tillegg har menigheter i Voss, Trondheim, Skien, Os, Nordhordaland og Levanger. 

Ønsker å lære

Gjerme oppmuntret forsamlingen i Evangeliekirken Østerbo og bemerket at mange verdsetter arbeidet som gjøres i Evangeliesenteret. 

– Jeg vet at Evangeliesenteret er inne i en endringsfase hvor dere fornyer dere. Dere skal vite at dere er så populære, også blant oss i de nye menighetene. Vi er så glade for det arbeidet dere gjør. Dere er respektert og har fått til noe andre synes er kjempevanskelig, så vi ønsker å lære av dere. Dere kan noe som vi også vil ha tak i, så dere må være like mye Evangeliesenteret for oss i menighetene, som dere er for en viss kultur i byen, sa han. 

Vil øke samarbeidet 

På spørsmål om hvordan Evangeliesenteret og landets menigheter kan stå sammen i arbeidet for å hjelpe rusavhengige, sa Gjerme at det er nødvendig at Evangeliesenterets arbeid holdes i folks bevissthet, både på ledernivå og nasjonalt. 

– En ting vi skal snakke om de neste ti årene i Pinsebevegelsen i Norge er diakonalt arbeid og Evangeliesenteret, slik at dette holder seg i bevisstheten til landets pinsemenigheter, sa Gjerme.
I tillegg belyste han behovet for å fortsette å skape relasjoner og samarbeid mellom menighetene og Evangeliesenteret. 

– Det første vi kan gjøre i menighetene er å kjenne til- og henvise til Evangeliesenteret når vi møter noen som sliter med rus og ønsker hjelp. Det var flott at dere var på Hedmarktoppen i fjor, vitnesbyrdet var veldig bra, og folk elsket det. Fortsett slik, for dette er med på å øke bevisstheten til resten av kristen-Norge om Evangeliesenterets arbeid, sa Pinsebevegelsens leder. 

Gjør som Jesus

Gjerme satte også fokus på viktigheten av disippelskap og henviste til Apostlenes Gjerninger 1,8: «Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.» 

– For meg er dette et nøkkelvers, for det viser at ikke bare forkynnerne er med, men hele folket er med. Ingen er for unge, ingen er for gamle, alle skal med. Vi venter ikke på at en «superstjerne» skal forandre Norge, men vi skal stå sammen, heie på hverandre, framsnakke og ikke baksnakke hverandre, og arbeide sammen for endring. Jesus sa at vi skulle gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til hans disipler. Disippelskap er det viktigste vi gjør, så følg alltid disippelsporet, oppmuntret han. 

I tillegg påpekte Gjerme at disse versene i Apostlenes gjerninger henviser til kristnes «fire adresser» for sitt arbeid: Jerusalem (våre venner og familie), Judea (menneskene som er like oss selv), Samaria (de som er ulike oss selv), og jordens ender, som handler om kristnes kall til å bry seg om alle folkeslag. 

– Så må vi la Den Hellige Ånd komme over oss og gi oss kraft, så vi kan nå ut til alle disse fire adressene. Jeg kan ikke være blind, jeg må utsette meg for både dem som er like og ulike meg, jeg må være i berøring med flyktninger og med Evangeliesenterets kontaktsenteret i Bergen. Jeg klarer ikke alt, men jeg skal gjøre det jeg kan for å pushe det, sa Gjerme.