Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Hva er Evangeliesenteret?

Stiftelsen Evangeliesenteret er en privat, ideell og frivillig organisasjon som er forankret i Pinsebevegelsen. Stiftelsens formål er å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.
Evangeliesenterets virksomhet bygger på grunnfestede kristne verdier som nestekjærlighet, tilgivelse og gjenoppretting, og at alle skal få en mulighet, jfr. vårt motto ”Ennå er det håp.” Vi ønsker å hjelpe alle rusavhengige som er motivert for en medikamentfri rehabilitering.
Tilbudet er beregnet på mennesker over 18 år som misbruker alkohol, narkotika, vanedannende medikamenter (A- og B-preparater) eller en kombinasjon av disse.

Les mer

Siste nyheter fra Facebook

Droppa ut? Forsøk en gang til!

Velkommen til høststevne på Beitostølen!

1

Inntak og motivasjonsopphold på Fjordtun

2

Evangeliesenterets høststevne med Flekkerøyguttene på Beitostølen

Pilgrimstur til Israel

Bli med Evangeliesenteret til Israel!

Månedens lederartikkel | Trond Eriksen

Les Trond Eriksens aktuelle lederartikkel fra Ennå er det håp! Hver måned skriver Trond Eriksen en aktuell lederartikkel i vårt blad Ennå er det håp.
Nå kan du også lese den her på våre nettsider!

Les artikkelen her

 

Takk…

Hør hva disse har opplevd!

sylvia

rolf

Vitnesbyrd

Jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått det så bra som jeg har det i dag. Da jeg kom til Evangeliesenteret var det på en måte som om jeg kom hjem.
Elise Bjørhovd, Utdrag fra Ennå er det håp nr. 1, 2014
Det var håp for meg, og det er håp for alle andre.
Chris Kjellby, Utdrag fra Ennå er det håp nr. 7, 2015
Nå er jeg fri. Det er topp!
Vidar Tollefsen, Utdrag fra Ennå er det håp nr. 2, 2014

Skolene våre

ev-bibelskole

sandvik

osterbo-vs