Hva er Evangeliesenteret?

Stiftelsen Pinsevennens Evangeliesenter (til daglig: Evangeliesenteret) er en privat, ideell og frivillig organisasjon som er forankret i Pinsebevegelsen. Stiftelsens formål er å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.
Evangeliesenterets virksomhet bygger på grunnfestede kristne verdier som nestekjærlighet, tilgivelse og gjenoppretting, og at alle skal få en mulighet, jfr. vårt motto ”Ennå er det håp.” Vi ønsker å hjelpe alle rusavhengige som er motivert for en rusfri rehabilitering.
Tilbudet er beregnet på mennesker over 18 år som misbruker alkohol, narkotika, vanedannende medikamenter (A- og B-preparater) eller en kombinasjon av disse.

Les mer

Siste nyheter fra Facebook

Evangeliesenterets landsstevne | 2015

Fra 19. til 26. juli 2015 | Østerbo Evangeliesenter

Se hele programmet her

Månedens lederartikkel | Trond Eriksen

Les Trond Eriksens aktuelle lederartikkel fra Ennå er det håp!
Hver måned skriver Trond Eriksen en aktuell lederartikkel i vårt blad Ennå er det håp.
Nå kan du også lese den her på våre nettsider!

Les artikkelen her

 

Landsstevnet 2014 | Fin omtale i KS

Beboernes sterke vitnesbyrd gjør Evangeliesenterets sommerstevne til et av landets best besøkte.

-Vi driver jo et arbeid blant narkomane og alkoholikere. Og når det blir forandring i dem, må jo deres slekt og venner komme og se hva som har skjedd. De må jo nesten se det for å tro det, uttalte grunnlegger Ludvig Karlsen til avisen Dagen i sin tid. Slik er det fremdeles. Siden stiftelsen av Evangeliesenteret i 1983 har hundrevis av rusmisbrukere blitt frelst og rusfri gjennom sine opphold på Evangeliesenteret. Under sommerstevnene forteller beboerne sine vitnesbyrd om hvordan Jesus har løftet dem ut av et liv i rus og elendighet, frelst dem og gitt dem et nytt liv.

Les artikkelen her

Vitnesbyrd

Jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått det så bra som jeg har det i dag. Da jeg kom til Evangeliesenteret var det på en måte som om jeg kom hjem.
Elise Bjørhovd, Utdrag fra Ennå er det håp nr. 1, 2014
Jeg takker Herren i dag for at Han har gitt meg et nytt liv.
Nikolai Berglien, Utdrag fra Ennå er det håp nr. 5, 2014
Nå er jeg fri. Det er topp!
Vidar Tollefsen, Utdrag fra Ennå er det håp nr. 2, 2014

Bli med på tur til Israel!