Slide background
Slide background

Hva er Evangeliesenteret?

Stiftelsen Evangeliesenteret er en privat, ideell og frivillig organisasjon som er forankret i Pinsebevegelsen. Stiftelsens formål er å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.
Evangeliesenterets virksomhet bygger på grunnfestede kristne verdier som nestekjærlighet, tilgivelse og gjenoppretting, og at alle skal få en mulighet, jfr. vårt motto ”Ennå er det håp.” Vi ønsker å hjelpe alle rusavhengige som er motivert for en rusfri rehabilitering.
Tilbudet er beregnet på mennesker over 18 år som misbruker alkohol, narkotika, vanedannende medikamenter (A- og B-preparater) eller en kombinasjon av disse.

Les mer

Siste nyheter fra Facebook

 

Du er velkommen til…

julekonsert

Hør hva disse har opplevd!

Nettverkstreff 2015 | 17.-19. november

Tema: Opptrappingsplanen – LAR-frie tilbud og rusfrihet som mål.

Se annonse og mer info her

Månedens lederartikkel | Trond Eriksen

Les Trond Eriksens aktuelle lederartikkel fra Ennå er det håp! Hver måned skriver Trond Eriksen en aktuell lederartikkel i vårt blad Ennå er det håp.
Nå kan du også lese den her på våre nettsider!

Les artikkelen her

 

Vitnesbyrd

Jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått det så bra som jeg har det i dag. Da jeg kom til Evangeliesenteret var det på en måte som om jeg kom hjem.
Elise Bjørhovd, Utdrag fra Ennå er det håp nr. 1, 2014
Det var håp for meg, og det er håp for alle andre.
Chris Kjellby, Utdrag fra Ennå er det håp nr. 7, 2015
Nå er jeg fri. Det er topp!
Vidar Tollefsen, Utdrag fra Ennå er det håp nr. 2, 2014