Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Hva er Evangeliesenteret?

Stiftelsen Evangeliesenteret er en privat, ideell og frivillig organisasjon som er forankret i Pinsebevegelsen. Stiftelsens formål er å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.
Evangeliesenterets virksomhet bygger på grunnfestede kristne verdier som nestekjærlighet, tilgivelse og gjenoppretting, og at alle skal få en mulighet, jfr. vårt motto ”Ennå er det håp.” Vi ønsker å hjelpe alle rusavhengige som er motivert for en medikamentfri rehabilitering.
Tilbudet er beregnet på mennesker over 18 år som misbruker alkohol, narkotika, vanedannende medikamenter (A- og B-preparater) eller en kombinasjon av disse.

Les mer

Siste nyheter fra Facebook

 

Månedens lederartikkel | Trond Eriksen

Les Trond Eriksens aktuelle lederartikkel fra Ennå er det håp! Hver måned skriver Trond Eriksen en aktuell lederartikkel i vårt blad Ennå er det håp.
Nå kan du også lese den her på våre nettsider!

Les artikkelen her

 

Takk…

Hør hva disse har opplevd!

sylvia

rolf

Inntak og motivasjonsopphold på Fjordtun

2

Skolene våre

ev-bibelskole

sandvik

osterbo-vs