Foodtrucken kan kjøre enda et år til!

Tusen takk til Stiftelsen Scheibler som har sponset Evangeliesenteret med hele kr 570.000 til støtte til egen matkoordinator og drift av Foodtrucken i Oslo. To dager i uka leverer foodtrucken mat til personer med rusproblemer i 5 bydeler i Oslo. Til sammen deler Oslo kontaktsenter ut 500 tonn med mat i året gjennom matposer og varm middagsservering på kontaktkafeen og nå også i bydelene. Matkoordinator er sentral i å få dette til.  Tilbudet i bydelene gjør at enda flere kan få nytte av arbeidet vårt, og det gir de en grunn mindre til å oppsøke det tunge rusmiljøet i sentrum. Maten er et livsviktig tilbud. Gode samtaler bringer håp, og flere velger å dra på rehabilitering blirrusfri og får en bedre tilværelse.

Bakgrunnsinformasjon:

I 2021 fikk vi muligheten til å starte opp et prosjekt i Oslo i forbindelse med kontaktsenteret. Vi ønsket å gi mat ut der personene bor. Takket være Eckbos Legat fikk vi kjøpt en foodtruck som kan kjøre ut til bydelene og levere mat hjem til rusavhengige.

I 2022 fikk vi innvilget hele 600.000 kroner av Stiftelsen Scheibler til drift av foodtrucken i et år. Prosjektet har vært svært vellykket og vi opplever stor glede over tilbudet.

Gleden ble derfor ekstra stor da vi fikk innvilget søknaden vår til Stiftelsen Scheibler enda et år med kr 570.000. Dette er fantastiske nyheter og vi vet at så mange rusavhengige gleder seg over prosjektet.

Gi en gave
Bli fast giver