Evangeliesenteret ungdom er vårt arbeid med ungdom og unge voksne under 30 år.

Vi jobber hovedsaklig på to områder:

  • En målrettet informasjonskampanje rettet mot ungdom og unge voksne i Norge. Med mål om å forebygge rus, gjøre arbeidet vårt kjent og utruste unge til å hjelpe rusavhengige.
  • Et ung/voksen arbeid på rehabiliteringen vår for beboere hos oss med
    fokus på aktiviteter og samlinger for de under 30 år.

ET STEG TIL

Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!
- Matteus 18:21-35
Livet leves best rusfritt, i Evangeliesenteret heier vi på rusfrihet og tilbyr et helhetlig rehabiliteringsprogram for rusavhengige. Du er alltid velkommen til oss, uansett hvor mange ganger du har havna utpå igjen etter endt rehabilitering.

70 x 7
sier Jesus.
Et steg til er en informasjonskampanje rettet mot unge som skal informere om Evangeliesenterets arbeid, motivere til å lykkes og forebygge rusavhengighet. Vi tror at den store forskjellen mellom de som får til det de vil, og de som mislykkes er det ene steget til.

ET STEG TIL,
selv om forrige steg var to tilbake.
ET STEG TIL,
selv om det som ligger foran deg virker mørkt og uoversiktlig.
ET STEG TIL,
selv om all motivasjon er borte.
Når vi settes på prøve av jordens fristelser så er vi ikke alene.
“Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg.
Din kjepp og din stav, de trøster meg”
Salmene 23:4
“Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk”
- Filipperbrevet 4:13

Vil du ha besøk av oss?

Glenn Duesund Fossengen

Glenn Duesund Fossengen

Leder ES UNG
Ida Palmer Strand

Ida Palmer Strand

ES UNG Østerbo

               Shop på våre bruktbutikker

Alle pengene som samles inn til ES UNG går direkte til Evangeliesenterets arbeid med rusavhengige.