Når er det matutdeling?

Vi har matutdeling i mange byer, se åpningstidene til ditt lokale kontaktsenter her.

Hvordan kommer jeg inn på Evangeliesenteret?

Da må du kontakte oss på inntakstelefon 930 00 173. Vår Inntaksavdeling ligger på Østerbo i Halden kommune. Les mer om dette under "Henvendelser om inntak".

Jeg kjenner noen som trenger å bli rusfri, hva gjør jeg?

Å komme til Evangeliesenteret er frivillig. Dersom vedkommende selv ønsker å bli rusfri, så ring
930 00 173 eller send en e-post til Inntak@evangeliesenteret.no. Kontaktinformasjon finner du her.

Jeg har en brukt sofa, kan dere hente den?

Vi tar gjerne i mot brukte møbler og andre gjenstander. Kontakt din lokale bruktbutikk om muligheter for henting, informasjonen finner du her.

Hva er LAR-nedtrapping?

LAR står for legemiddelassistert rehabilitering og er en del av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i spesialisthelsetjenesten. Du kan bli henvist til LAR fra fastlegen din, fra psykolog, helse- og sosialtjenesten i kommunen eller fra annen spesialisthelsetjeneste. Målet med LAR er at den enkelte pasient kan oppnå best mulig helse, funksjons- og mestringsevne og livskvalitet. I tillegg er det et mål å redusere skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall.

Les mer om LAR på HelseNorge

Evangeliesenteret tror at et fullverdig liv leves best som rusfri. Derfor tilbyr vi et langsiktig nedtrappingsprogram til LAR pasienter ved vårt rehabiliteringssenter på Gran . Les mer om det her.

Hvor kan jeg kjøpe bøker, cder og andre ressurser fra Evangeliesenteret?

De kan du kjøpe her.

Hvem kan få hjelp?

Personer over 18 år som misbruker alkohol, narkotika, eller medikamenter, som ønsker og er i behov av rehabilitering ved Evangeliesenteret. Les mer om våre tjenester her.