Et alternativ i rusomsorgen

Stiftelsen Evangeliesenteret er en privat, ideell og frivillig organisasjon. Organisasjonen har siden 1983 hjulpet rusavhengige til et nytt og rusfritt liv. Vi tilbyr en helhetlig rehabilitering av rusavhengighet. Tilbudet strekker seg fra de første samtalene, avrusning og rehabilitering, til skolegang og muligheter for videre utdanning og jobb. Dette inkluderer nedtrapping av LAR og soning etter §12.

Vår visjon er å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er i sosial nød på grunn av rus.

155

Plasser på seks forskjellige sentre.

850

Tonn med mat deles ut hvert år gjennom våre kontaktsentre

140

Ansatte i Evangeliesenteret

18

Kontaktsenter

Administrasjonen

Image Of a person For Portfolio Content

Trond Palmgren Eriksen

Daglig leder
Image Of a person For Portfolio Content

Monika Karlsen-Vigardt

Kontorleder
Image Of a person For Portfolio Content

Arild Pedersen

Økonomi og sentralbord
Image Of a person For Portfolio Content

Karin Alexandersen

Personalkonsulent
Image Of a person For Portfolio Content

Pål Andre Joys Wigart

Marked- og innsamlingsleder
Image Of a person For Portfolio Content

Alen Kingsrød

Avdelingsleder TV
Image Of a person For Portfolio Content

Anne Jorid Isaksen

Møtekoordinator
Image Of a person For Portfolio Content

Knut Labråten

Personvernombud
Image Of a person For Portfolio Content

Cathrine Havaag

Inntakskoordinator
Image Of a person For Portfolio Content

Ole Homen

Konsulent, kompetansutvikling