Lise og Ludvig Karlsen
Det begynte med Lise og Ludvig Karlsen, som selv levde et liv preget av alkoholmisbruk

Da Lise og Ludvig ble frelst, fikk de et sterkt ønske om å hjelpe andre rusavhengige til frihet og et godt liv. De startet med å bygge om garasjen sin hjemme i Tønsberg, og dette ble "guttas første bolig". Men dette ble fort for lite, og de så behovet for å åpne et senter.

Det første senteret

I 1983 startet Lise og Ludvig det første Evangeliesenteret på Roa, i den gamle lensmannsgården. Dette senteret beskrives som et under at de fikk, men takket være selgeren som slo av 100.000 på kjøpesummen, et forsikringsselskap som la godviljen til og mange bønner så fikk de senteret. Her var det rom for 9 beboere.

Ludvig og Lise Karlsen foran det første senteret på Roa
Avisoppslag om Evangeliesenteret i 1985
Nyheten om Evangeliesenteret på Roa spredte seg rakst

Snart ble et nytt senter startet på Odnes-tunet på Dokka. Folk strømmet til for å få hjelp. De neste tre årene ble det åpnet fire nye sentre. Bare i løpet av 1985 fikk 265 nødlidende mennesker hjelp til rusfrihet.

I 1990-årene var Evangeliesenteret preget av sterk vekst. På det meste var det over 30 sentre i Norge. Det var cirka 300 ansatte og nesten 500 plasser for beboere.

Ennå er det håp

I 1984 ble bladet Ennå er det håp utgitt for første gang, og har siden den gang vært en viktig del av arbeidet. Bladet har formidlet informasjon om arbeidet og sterke personlige historier fra beboere. Senere kom Evangeliesenteret med på bølgen med nærradio og lokal-TV. Etter hvert ble det samarbeid med riksdekkende kristne TV kanaler som Visjon Norge og Kanal 10. Evangeliesenteret etablerte etter hvert egen nettside, og sosiale medier er nå blitt en viktig kommunikasjonsplattform.

Skjermbilde av bladet "Ennå er det håp" fra 1984
Landsstevnet til Evangeliesenteret i 1991
Landsstevnet

I starten tok Lise og Ludvig med seg beboerne på møter i helgene som den del av aktiviteten på senteret. Fra den gangen har møter, og arrangementer blitt en stor del av Evangeliesenterets rehabilitering.

Det første landsstevnet ble holdt i en teltkirke i 1994 og i 1998 stod en stor hall på stedet. Det var en ishall som skulle rives og selges, fra Furuset i Oslo. Den har plass til 4-5 000 mennesker.

Landsstevnet har siden den gang blitt arrangert årlig på Østerbo evangeliesenter utenfor Halden og mange kjente predikanter har entret scenen i den gamle ishallen.

Priser

Lise og Ludvig Karlsen har mottatt flere utmerkelser og priser. De har begge mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull, Ludvig i 1997 og Lise i 2022. De mottok sammen Petter Dass-Prisen i 2002. I 2012 ble Ludvig stemt frem som Norwegians nye Halehelt og portrettet av han svevde over byer og land i og utenfor Norden.

Ludvig Karlsen
Ludvig Karlsens bortgang

Grunnlegger og daglig leder fra starten, Ludvig Karlsen, døde 21. mars 2004, etter en tid med sykdom. Han ble hedret med begravelse på statens bekostning. I 2012 ble han stemt frem som Norwegians nye Halehelt og portrettet av Ludvig svevde over byer og land i og utenfor Norden.

Til minne om ludvig

Ludvig Karlsen var en inspirator som leder og som forkynner var han unik. En formidler med innlevelse og illustrert billedbruk fanget han folks oppmerksomhet, og det fikk mennesker til å åpne seg og ta imot budskapet. Han hadde åpenbaring i Guds Ord og hadde åndelig karisma så vel som naturlig. Han var en vekkelsespredikant som fikk stå i en sterk tjeneste og ble tatt vel imot overalt.

Lise Karlsen som taler i begravelsen til Ludvig Karlsen
Ny leder Trond Palmgren Eriksen
Nytt lederskap

Lise Karlsen var daglig leder frem til 2010. Trond Palmgren Eriksen overtok som daglig leder i 2010 og leder fortsatt virksomheten. Han ble ansatt i Evangeliesenteret allerede i 1987 og har hatt flere styre verv og lederoppgaver som bestyrer, reisesekretær, personalleder, rektor for bibelskolen og pastor for Evangeliekirken Østerbo