Personvern

Stiftelsen Evangeliesenteret

Ditt personvern er viktig for Stiftelsen Evangeliesenteret. I samsvar med Personvernopplysningsloven av 2018 og EUs Personvernforordning (GDPR) kvalitetssikrer Stiftelsen Evangeliesenteret kontinuerlig hvordan vi behandler personopplysninger og at vår behandling er i tråd med regelverket.

 I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan Stiftelsen Evangeliesenteret samler inn og bruker personopplysninger om deg på sin hjemmeside www.evangeliesenteret.no og hvilke rettigheter du har som bruker av nettstedet.

På de enkelte rehabiliterings- og kontaktsentrene våre, finnes det egne godkjente rutiner på hvordan personopplysninger behandles og ivaretas der.

Nyttige ord og utrykk

· Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer,e-post og fødselsnummer.

· Behandling av personopplysninger omfatter enhver bruk av personopplysninger. 

· Behandlingsansvarlig er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller et annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke midler som skal benyttes.

· Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller et annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

· Samtykke er en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte, som gjennom en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av sine personopplysninger.

Hvem er behandlingsansvarlig

I Stiftelsen Evangeliesenteret er det daglig leder somer behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Personvernombud

Stiftelsen Evangeliesenteret har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.  

Har du noen spørsmål eller innsigelser til Stiftelsen Evangeliesenterets sin behandling av personopplysninger så kan du ta kontakt med vårt personvernombud

Anne-Lise Langård, epost: Anne-Lise.Langard@evangeliesenteret.no

Telefon sentralbord: 21 00 49 00 (kl. 09.00-15.00)

Dine rettigheter

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor Stiftelsen Evangeliesenteret i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Du har rett til:

· å be om innsyn i egne personopplysninger og be om innsyn i hvordan vi behandler personopplysningene dine.

· å be om at uriktige og ufullstendige personopplysninger som har blitt innhentet blir rettet, supplert eller slettet.

· å kreve at behandling av egne personopplysninger begrenses. Stiftelsen Evangeliesenteret registrerer ikke flere opplysninger enn det som er strengt tatt nødvendig og behandler opplysninger kun til de formålene som er beskrevet tidligere i denne personvernerklæringen.

· å få informasjon dersom personopplysningene blir behandlet for et annet formål enn de ble samlet inn for.

· å få informasjon om hvilke interne og eksterne instanser som har mottatt opplysninger om deg.

· å få rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen i de tilfeller hvor vår behandling av dine personopplysninger benyttes for direkte markedsføring.

Dersom du opplever at vi ikke behandler personopplysningene dine i tråd med regelverket, eller vi ikke oppfyller dine rettigheter, har du mulighet til å ta kontakt og evt. legge innen klage.

Du kan da kontakte Stiftelsen Evangeliesenterets Personvernombud, Anne-Lise Langård, e-post.

Telefon sentralbord: 21 00 49 00 (kl. 09.00-15.00)

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

Bruk av databehandlere

Stiftelsen Evangeliesenteret inngår databehandler avtaler med alle leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvilke personopplysninger behandler vi og til hvilket formål

Det er frivillig for deg å oppgi dine personopplysninger i forbindelse med tjenester på nettstedet.

Når du besøker nettstedet evangeliesenteret.no samles standard internettlogg informasjon, inkludert IP-adresse, nettlesertype og språk, besøkstider og refererende nettadresser.

Når du støtter oss med en gave og/eller abonnerer på «Ennå er det håp» eller vårt nyhetsbrev, får vi tilgang til personopplysninger om deg. Vi får kun tilgang til personnummer når du oppgir dette.

Alle kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn, endring og utlevering evt. sletting av disse ved å kontakte post@evangeliesenteret.no evt. til Stiftelsen Evangeliesenteret, Postboks 1, 1501 Moss.

Hva brukes personopplysningene til og på hvilket behandlingsgrunnlag

Personopplysningsloven av 2018 definerer seks ulike behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger må ha et definert behandlingsgrunnlag.

Personopplysningene nevnt over behandler vi med grunnlag i at det foreligger en berettiget interesse. Dette er opplysninger som er nødvendige for å administrere giver og abonnementsforholdet til Stiftelsen Evangeliesenteret.

Nedenfor finner du mer informasjon om hvorfor og hvordan Stiftelsen Evangeliesenteret behandler personopplysninger som en del av vårt arbeid.

- Økonomisk støtte

Vi behandler alle opplysninger om våre givere som navn, adresse, telefonnummer, personnummer og bidrag som er gitt, strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å drive informasjon og innsamling av midler for Stiftelsen Evangeliesenteret.

Opplysningene vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen.

Det er fullt mulig å gi en gave anonymt. Gaven må da merkes «anonym» i meldingsfeltet, eller at vi må på en annen måte få beskjed om at gaven skal registreres anonymt.

- Vårt blad «Ennå erdet Håp» og vårt «Nyhetsbrev»

Dersom du har meldt deg på vårt blad "Ennå er det Håp", eller vårt nyhetsbrev vil vi registrere nødvendige personopplysninger. Du kan når som helst reservere deg mot å få disse. Dette gjør du ved å gi oss skriftlig beskjed på post@evangeliesenteret.no evt. til Stiftelsen Evangeliesenteret, Postboks 1, 1501 Moss.

- Ansatte

For å overholde vårt ansvar som arbeidsgiver, behandler Stiftelsen Evangeliesenteret personopplysninger om våre ansatte. Informasjon som er nødvendig for å betale ut lønn og behandle kontrakter registreres, inkludert data for å sikre vår aktsomhetsplikt på arbeidsplassen og på tjenestereiser. 

Denne informasjonen gis kun i forbindelse med utbetaling av lønn og annen obligatorisk rapportering. Slettingsprosedyrer for personopplysninger er i samsvar med GDPR og den norske regnskapsloven. 

Tilgangen til personalmapper er begrenset til de som trenger slik tilgang i utførelsen av sine oppgaver. 

Det rettslige grunnlaget for denne prosedyren er artikkel 6 nr. 1 b) i GDPR: Behandling er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den registrerte er part i.

- Jobbsøkere

Dersom du søker jobb i Stiftelsen Evangeliesenteret, vil vi kun behandle de personopplysningene som du selv oppgir. Søknaden din med eventuelle vedlegg vil vi motta i ordinær postgang eller pr. e-post. Søknaden din vil vi ta vare på så lenge ansettelsesprosessen pågår. I de tilfeller hvor det ikke fører til ansettelse blir søknaden med eventuelle vedlegg makulert.

-Filming og bruk av bilder

Ved visse arrangementer foretar Stiftelsen Evangeliesenterets medieavdeling fotografering og filming. Det opplyses skriftlig, og lett synlig, om dette ved våre arrangementer. Bilder og film oppbevares og håndteres etter gjeldende regler for GDPR.

- Facebook/Instagram

Gjennom Facebooks annonseplattform og tilhørende informasjonskapsel, innhentes data om hvilke sider besøkende har sett på vårt nettsted, registrering av faste givere og enkeltgaver, hvordan brukere responderer på innlegg, sponset innhold og annonsering fra Stiftelsen Evangeliesenteret på Facebook. Dette vill for eksempel være informasjon om klikk på en annonse, visning av en video samt om man eventuelt blir giver som resultat av en Facebook-annonse. Dataene benyttes til å tilpasse og målrette relevant annonsering.

- Bruk av informasjonskapser (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som evangeliesenteret.no. Her finner du informasjon om vår bruk av informasjonskapsler/cookies.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på vår nettside samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

For en oversikt over hvilke informasjonskapsler vi lagrer, hvorfor og hvor lenge vi lagrer dem, klikk på Detaljer i vårt cookie banner på vår nettside.

GoogleAnalytics

  • Google Analytics 4 er en nettanalyse tjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics 4 bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet.

Via Google Analytics 4 får vi anonymisert data om antall besøk på sidene, hvilke sider folk besøker, hva folk søker på hos Google før de kommer inn på sidene våre, hva slags aksjoner de støtter, hvor mye penger som kommer inn via nettsidene og hvor mange filer som lastes ned. I tillegg får vi tilgang til aggregert demografisk data om hvem som besøker sidene våre. Denne informasjonen bruker vi til optimalisering av sidene, for å gi dem som kommer til oss en best mulig brukeropplevelse. De aller fleste nettsider har i dag Google Analytics installert.

GoogleAnalytics 4 er satt til å automatisk slette sesjoner etter 64 dager.

Endringer

Ved evt. endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 05.03.2024.