Påsken 2024

Påsken 2024.

 

Se der! Guds lam, som bærerverdens synd (Joh. 1:29).

Etter syndefallet i Edens hage (1.Mos. 3:24) ble syndens konsekvens en adskillelse mellom Gud og menneske. Syndens lønn er døden (Rom. 6:23) eller adskillelse. Menneskets samfunn og fellesskap med Gud ble brutt pga. synd. Hvem skal kunne gjenopprette denne brutte relasjonen?

Alt ble lagt under forgjengelighet og det evige samfunn ble tapt i menneskes mangel på lydighet. Djevelens mål var å frata menneske den opphøyde posisjon i Guds nærvær og brukte løgn for å friste til ulydighet.

På grunn av synd er menneske bundet til dens makt, fordi synden har gjort menneskets natur både forgjengelig og svak. Menneske leter etter mening og bekreftelse i sin eksistens. Hva er meningen med livet og hvem kan gi meg bekreftelse?

Dette er eksistensielle spørsmål ioss, fordi vi er skapt i Guds bilde for å leve i samfunn med Ham.

Vi er evighetsvandrere som i dette livet leter etter mening og bekreftelse.

 

Jødisk påske feires for å minne jødene om hva Gud gjorde for dem i frigjørelsen fra slaveriet i Egypt, og om hvordan Gud lot straffen gå de utvalgte forbi.

Det soningsblodet som ble strøket på dørkarmen til husene var blodet til et offerlam, det gjorde at straffen (døden)ikke fikk adgang til huset. Straffen måtte gå forbi inngangen til huset på grunn av blodet. Et offer ble redningen (frelse) for alle i huset.

 

Menneskeheten er i fangenskap under synden og hele verden må reddes fra sin undergang.

Dette er ikke myter eller eventyr, men er menneskets fortapte stilling. Når kristne feirer påske er det for å feire at Gud sendte sin egen Sønn (Guds lam) til verden for å sone for våre synder, slik skulle vi få gjenopprettet samfunn med Gud. Jesus Kristus er verdens frelser og i Ham har vi del i forsoning, tilgivelse og gjenopprettelse til det evige liv. Men, så mange som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bliGuds barn, dem som tror på Hans navn (Joh. 1:12).

 

Jesus Kristus tok dommen og straffen for syndene på seg, for at menneske skulle få adgang til Guds nærvær og fellesskap. Dette er Guds rettferdighet gitt til mennesker i kjærlighet i JesusKristus. Det er en gave som mottas av nåde ved tro. I Jesus Kristus er vi korsfestet, død, begravet og oppstanden til et gjenopprettet samfunn og et evigl iv. Jesus gav sitt liv på korset og stod opp av graven på den tredje dag.

For så har Gud elsket verden atHan ga sin Sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv (Joh. 3:16)

Ha en velsignet Påske,

Hilsen oss i Evangeliesenteret.

 

 

 

 

Gi en gave
Bli fast giver