Leder: Reduksjon av kapasitet

Stiftelsens økonomiske stilling for 2023 er svakere enn tidligere. Evangeliesenteret vil få et større underskudd for 2022, og styret må ta stilling til den økonomiske utfordring som ligger i dette. Evangeliesenteret har fått høyere kostnader og uten tilstrekkelig grad av økte inntekter vil dette svekke driften.

Det er i første runde gjort kostnadsreduksjon i personalkostnader i mindre omfang, men ytterligere tiltak er nødvendig. Det rammer dessverre en av stiftelsens virksomheter. Det var en vanskelig beslutning som ble gjort av styret om å legge ned Inntakssenteret i Porsgrunn. Evangeliesenteret har alltid hatt egne inntakssenter for henvendelser og innleggelse i rusrehabilitering. Nå må det tenkes nytt om hvordan virksomheten skal håndtere henvendelser og innleggelser, og vi mener å ha funnet en god løsning.

Henvendelser om innleggelse vil fra 15. mai overføres til Evangeliesenteret Østerbo i Halden. En avdeling på stedet med plass til 8 beboere vil bli benyttet til inntaksplasser. Det arbeides fortiden med tilrettelegging for hvordan dette skal fungere og håndteres. Det er både ulemper og fordeler i alle slike beslutninger, men vi tror at fordelene kan veie opp for de ulemper dette vil medføre. En stor takk til ledelse og medarbeidere på Østerbo som har tatt utfordringen og som er motivert for oppgaven.

En stor takk til alle som har arbeidet på Inntakssenteret i Porsgrunn. Det er lagt ned en betydelig innsats og utvist stor omsorg for alle de som er kommet for å få hjelp på Inntakssenteret. Mange vil huske Porsgrunn som et sted de fikk en ny mulighet i livet og hvor veldig mange har blitt reddet. Det har vært et godt kollegialt fellesskap på avdelingen og en god arbeidsplass. Dette vil klart bli et stort savn for medarbeiderne.

Bygget i Sverres gate 4 i Porsgrunn, som er eiet av Foreningen Grenland Rusomsorg, vil ikke bli stående uten aktivitet. Evangeliesenteret Kontaktsenter i Porsgrunn flytter sin virksomhet fra Jernbanegata 7 over til Sverres gate 4, hvor Evangeliesenteret har Inntakssenter i dag. Kontaktsenteret vil starte opp i lokalene i Sverres gate fra 1. juni. Vier takknemlig for samarbeidet med Grenland Rusomsorg som gir oss mulighet til fortsatt å ha aktivitet i bygget. 

Evangeliesenteret satser videre og ser ingen grunn til å begrense aktiviteten mer enn høyst nødvendig. Det er med stor takknemlighet vi mottar frivillige gaver og arv til arbeidet.

Uten frivillighet villeEvangeliesenteret ikke kunne drive 19 kontaktsentre, LAR-nedtrapping, rusrehabilitering og skoler. Etter de to første måneder i år viser beboerstatistikken en gjennomsnittsprosent på 85 % i belegg. Det er veldig gledelig og et rekordhøyt nivå.

Takk for at du støtter Evangeliesenteret.

Trond Palmgren Eriksen
Daglig leder

Gi en gave
Bli fast giver