Sommer`n er høytid for overdoser.

Mange dør mens de står i kø og venter på behandling.
Hjelp oss, slik at vi raskt kan gi den hjelpen folk trenger når de trenger det,

Evangeliesenteret tilbyr rehabiliteringsplass nærmest på dagen.
I lengste fall kan det ta 14 dager. Den raske responstiden har vært avgjørende for mange av våre beboere.
For at vi skal klare å opprettholde dette tilbudet gjennom sommeren, som er overdosenes høytid, trenger vi flere støttespillere.
Vipps 27755 eller bli fast giver med valgfritt beløp her.
Din hjelp redder liv!

 

Ifølge VG rapporterer Folkehelseinstituttet om at 2023 var et dystert år på overdose statistikken.
Ingenting tyder på at trenden har snudd, snarere tvert imot. FHI og VG melder om at antall alkohol utløste dødsfall i 2023 var det høyeste antall siden 1996. Tradisjonelle rusmidler er fortsatt høyt representert med tanke på overdoser, samtidig som FHI ser en økning av dødsfall som følge av syntetiske opioider. I tillegg til flere hundre andre overdosedødsfall, døde 62 mennesker av fentanyl, buprenorfin, protonitazen i 2023. Antallet har aldri vært høyere.

 

Evangeliesenteret kan underskrive på at alkohol, piller og andre rusmidler har ødelagt mye for mange flotte mennesker og har skapt store problemer både for den enkelte, men også for deres familier.

Evangeliesenteret er et alternativ i rusmiddelomsorgen og lever etter mottoet
Ennå er det håp. Vi har et bredt tilbud for rehabilitering og rask responstid. Vi står beredt til å hjelpe alle som vil komme ut av rusproblemene.  

 

Hjelp oss å hjelpe en til.

screenshot fra VG nyheter.
Gi en gave
Bli fast giver