U30 – Et trygt fellesskap for de unge

Tekst: Dag Buhagen

Foto: Dag Buhagen / Marit Joys Wigart

- Det å komme inn på Evangeliesenteret i ung alder, trenger ikke alltid være så enkelt. Gjennomsnittsalderen kan til tider være langt over vår alder. Da er det fint å være sammen med andre beboere som har en lik forståelse av hvordan det er å være ung, sier Ida Nathalie Strand. Hun er 23 år og leder for arbeidet U30 ved Evangeliesenteret Østerbo. U30 er et fellesskap for beboere i alderen 18-30 år.

Ida forteller at beboerne på Østerbo samles til fellessamlinger hver morgen og kveld, men at de yngste samles til én U30-samling annenhver uke.

- Vi kan ha bibel- og bønnesamlinger, se film, spille spill eller bare har det sosialt. Fordelene med fellesskapet er at de yngre beboerne kjenner at her bli man tatt hånd om og at dette er deres fellesskap. Den identiteten tror jeg er kjempeviktig!

Ida Nathalie Strand

Trygt fellesskap

Ida kom selv til Østerbo som 19-åring etter flere år med rus. Da hun reiste inn, var hun både skeptisk og nervøs, men opplevde å bli tatt godt imot med mye kjærlighet på senteret. På Østerbo hadde U30-arbeidet nettopp startet opp, og Ida syntes fellesskapet var veldig godt å være en del av.

- Det er mye følelser når man prøver å slutte med rusen og skal inn på et nytt sted. Du kommer inn her, hvor de fleste tror på Jesus, og det kan bli litt mye på en gang.

- Noen av de yngre kan lett tenke at de eldre beboerne har vært gjennom mye mer enn dem i livet, og så våger de ikke å si så mye. Kanskje sliter noen med sosial angst, men i disse gruppene kan de øve seg på å være sosial. Gjennom U30 kan man også utfordre seg på det åndelige planet som å trene på å be høyt, lese et bibelvers eller dele vitnesbyrdet sitt.

Måtte tenke nytt

Glenn Duesund Fossengen var den som startet opp U30-arbeidet våren 2019. På den tiden var 60 prosent av beboerne på Østerbo under 36 år, og Evangeliesenteret forsto at det trengtes noen endringer.

- Vi så at det tradisjonelle Evangeliesenter-utrykket kanskje ikke var så relevant for den yngre brukergruppa som vi hadde hatt til da, og man måtte tenke litt nytt. En del folk har nok oppfatninger av at Evangeliesenteret er ti gitarer og Åge Samuelsen-musikk, men det har ikke vært vårt DNA. Det er det levende og friske vitnesbyrdet om hva Jesus har gjort i menneskers liv som er vårt virkelige DNA.

Glenn Duesund Fossengen

- Tok fyr

Fossengen forteller at han aldri hadde tenkt å jobbe med yngre, men da Gud talte, hadde han ikke noe valg.

- Vi startet derfor med jevnlige samlinger for dem under 30år. Det var noe helt nytt og banebrytende den gangen, men vi ser i dag at det var helt rett. Det er lett å få noen forestillinger om at man må gjøre mange kule aktiviteter, for at det skal være interessant for de unge. Men når Guds ånd er til stede, trenger det ikke skje så mye, for Gud har kontrollen. Det er under de enkle samlingene at beboerne har opplevd Gud og hans nærvær mest. På noen av samlingene har det virkelig tatt fyr!

 

Venter økning

I begynnelsen av året har det vært 7-8 beboere under 30 år ved Østerbo, men Fossengen tror det tallet vil øke.

- Folk kommer og går. Det var noe mer trykk av unge beboere før pandemien, men jeg tenker at vi etter sommeren og høsten er tilbake der vi var. Vi vet at rusen er et stort problem blant de unge, noe vi har sett mye i mediene den siste tiden. Men det er faktisk bedre å være litt færre noen ganger, for da samles man mer som en liten bibelgruppe. Da blir det mer rom for de nære samtalene og samholdet blir ekstra sterkt.

Fossengen forteller at han stadig får tilbakemeldinger fra folk som tidligere har vært en del av U30 I dag lever flere et nytt liv i frihet. De er svært takknemlige for det de fikk oppleve med U30-fellesskapet.

Gi en gave
Bli fast giver